Google+

1300

 RSS Feed

you get / prejmeš :

  EN:                                                        SI:

                                                      

 - a key which open a flat -      maybe I will be there?

- King will be there on monday,    tuesday,wednesday,thursday or  friday? every week. 

- thirteen entry in flat.

On this options, King will    choose three woman which go to  the finals.

- two dinners with The King of the World.


- Start: 08.10.2017 - End:    08.06.2018.

- Finals:

from 01.06.2018-08.06.2018.

- ključ, ki odpre stanovanje -               morda bom tam?

- v stanovanju se bom nahajal:    ponedeljek, torek, sredo, četrtek ali  petek? vsak teden.

- 13 vstopov v stanovanje.

- kralj bo izbral tri kandidatke za finale.

- dve večerji s kraljem sveta.

- začetek: 08.10.2017- konec:  08.06.2018.

- Finale:

od 01.06.2018-08.06.2018.

 

 

EN:

The Queen of the world will get:

- wedding with King of the world: 08.09.2018,

- family with King of the World,

- the best food nutritions on the world (for her & childrens),

- supervisory position in business,

- organisation of social events,

and 

more & more.

 

SI:

Kraljica sveta bo prejela:

- poroko s kraljem sveta: 08.09.2018,

- družino s Kraljem sveta,

- najboljšo prehrano na svetu (za njo in otroke),

- nadzorno funkcijo v poslu,

- organizacija družbenih dogodkov,

in

še & še.