Google+

300

 RSS Feed

you get / prejmeš :

  EN:                                                      SI:

                                                   

 - a key which open a flat -      maybe I will be there?

- King will be there on monday,    tuesday, wednesday or friday? every week. 

only three entry in flat.

- Start: 08.09.2017 - End:    08.03.2018.

- Finals:

from 01.06.2018-08.06.2018.

- ključ, ki odpre stanovanje -               morda bom tam?

- kralj se bo v stanovanju nahajal:    ponedeljek, torek, sredo ali petek? vsak teden.

- tri vstope v stanovanje.

- začetek: 08.10.2017- konec:  08.06.2018.

- Finale:

od 01.06.2018-08.06.2018.

 

EN:

The Queen of the world will get:

- wedding with King of the world: 08.09.2018,

- family with King of the World,

- the best food nutritions on the world (for her & childrens),

- supervisory position in business,

- organisation of social events,

and 

more & more.

 

SI:

Kraljica sveta bo prejela:

- poroko s kraljem sveta: 08.09.2018,

- družino s Kraljem sveta,

- najboljšo prehrano na svetu (za njo in otroke),

- nadzorno funkcijo v poslu,

- organizacija družbenih dogodkov,

in

še & še.