Google+

3MIO

 RSS Feed

 you get / prejmeš :

  EN:                                                               SI:

                                              .              

- The King will spend weekends with you at different continent of the world.

- King will cook for you, and tell you some secrets.

- You will receive a franchise contract for our business.

- On this options, all woman go to the finals.

- Start: 08.10.2017 - End: 01.06.2018.

- Finals: from 01.06.-08.06.2018.

- Kralj bo s teboj preživel vikende, na različnih kontinetih.

- Za tebe bo kuhal kralj, povedal bo tudi nekaj skrivnosti.

- Prejela boš franšizno pogodbo za naš posel.

Vse kandidatke se uvrstijo v finale.

- začetek: 08.10.2017- konec:  01.06.2018.

- Finale: od 01.06.-08.06.2018.

 

EN:

The Queen of the world will get:

- wedding with King of the world: 08.09.2018,

- family with King of the World,

- the best food nutritions on the world (for her & childrens),

- supervisory position in business,

- organisation of social events,

and 

more & more.

 

SI:

Kraljica sveta bo prejela:

- poroko s kraljem sveta: 08.09.2018,

- družino s Kraljem sveta,

- najboljšo prehrano na svetu (za njo in otroke),

- nadzorno funkcijo v poslu,

- organizacija družbenih dogodkov,

in

še & še.