Google+

2200

€2,200.00 EUR

--- registration and payment - from: 08.09.2022 to: 13.04.2023---

you get / prejmeš:

  EN:                                                       SI:

                                                     

 - a key which open a flat -      maybe I will be there?

- King will be there on monday,    tuesday,wednesday,thursday or  friday? every week. 

- twenty-two entry in flat

On this options, King will choose

four woman which go to the finals.

- two dinners with The King of the World

- Start: 08.09.2022 - End:    01.06.2023.

- Finals:

from 01.06.-08.06.2023.

- ključ, ki odpre stanovanje -               morda bom tam?

- v stanovanju se bom nahajal:    ponedeljek, torek, sredo, četrtek ali petek? vsak teden.

- 22 vstopov v stanovanje.

- izbrane bodo štiri kandidatke za finale.

- dve večerji s Kraljem sveta

- začetek: 08.09.2022- konec:  01.06.2023.

- Finale:

od 01.06.-08.06.2023.

 

EN:

The Queen of the world will get:

- wedding with the King of the world: 08.09.2023,

- family with the King of the World,

- the best food nutritions on the world (for her & childrens),

- supervisory position in business,

- organisation of social events,

- new world currency,

and 

more & more.

 

SI:

Kraljica sveta bo prejela:

- poroko s kraljem sveta: 08.09.2023,

- družino s Kraljem sveta,

- najboljšo prehrano na svetu (za njo in otroke),

- nadzorno funkcijo v poslovnem sistemu,

- organizacija družabnih dogodkov,

- nova svetovna valuta,

in

še & še.

 

 DEJAN MISJA, King of the World