Google+

800

€800.00 EUR

--- registration and payment - from: 08.08.2017 to: 08.04.2018 ---

you get / prejmeš :

  EN:                                                             SI:

                                                           

 - a key which open a flat -      maybe I will be there?

- King will be there on monday, wednesday or  friday? every week. 

- eight entry in flat.

On this options, King will    choose two woman which go to  the finals.

- one dinners with The King of the World.


- Start: 08.10.2017 - End:    08.06.2018.

- Finals:

from 01.06.2018-08.06.2018.

- ključ, ki odpre stanovanje -               morda bom tam?

- v stanovanju se bom nahajal:    ponedeljek, sredo ali petek? vsak teden.

- 8 vstopov v stanovanje.

- kralj bo izbral tri kandidatke za finale.

- ena večerja s kraljem sveta.

- začetek: 08.10.2017- konec:  08.06.2018.

- Finale:

od 01.06.2018-08.06.2018.

 

EN:

The Queen of the world will get:

- wedding with King of the world: 08.09.2018,

- family with King of the World,

- the best food nutritions on the world (for her & childrens),

- supervisory position in business,

- organisation of social events,

- new world currency,

and 

more & more.

 

SI:

Kraljica sveta bo prejela:

- poroko s kraljem sveta: 08.09.2018,

- družino s Kraljem sveta,

- najboljšo prehrano na svetu (za njo in otroke),

- nadzorno funkcijo v poslovnem sistemu,

- organizacija družbenih dogodkov,

- nova svetovna valuta,

in

še & še.