Google+

Copy of intellectual property, copyrighted work, project, human rights, ....

€10,000,000.00 EUR

World
1. obrok plačila od 100. obroka
uporabnik inteletktualne lastninem, avtorskega dela, projekta,            človekove pravice,....:
              NLB d.d.. Trg Republike 2, 1000 Ljubljana,
                                               Slovenija                                                               World3o, since 1670, 345years                                                                                   World