Google+

Intellectual property, copyrighted work, project, human rights, .... UPRS Predsednik Borut Pahor

€10,000,000.00 EUR

World
1. obrok plačila od 100. obroka
uporabnik inteletktualne lastninem, avtorskega dela, projekta,            človekove pravice,....:
                                     UPRS - osebno g. Borut Pahor
                                 Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana,
                                                        Slovenija                                                               World3o, since 1670, 345years                                                                                   World